08-551 084 80 info@grupprundresor.se

Resevillkor

Resevillkor för gruppresor

Nedan våra särskilda resevillkor för Grupprundresor/Australienresor AB. Resevillkoren gäller för alla gruppresor om inte annan informations lämnats. På resor med andra speciella villkor upplyser vi om dessa med informationen om den specifika resan. Vi gör er uppmärksamma på att alla resenärer har skyldighet att håll sig informerade om resevillkoren.

Anmälan
Man kan anmäla sig till våra grupprundresor genom att använda anmälningsblanketten på våra hemsidor, genom att skicka e-post eller att ringa till en av våra konsulenter. Anmälan är bindande efter det att vi har bekräftat resan. Vi rekommenderar att man anmäler sig så tidigt som möjligt då resorna snabbt blir fullbokade.

Handpenning och slutbetalning
Efter att resan är bokad, skickar vi en orderbekräftelse och faktura på depositionen/handpenningen. Handpenningen är normalt 20 % av totalpriset och förfaller inom 7 dagar. Storleken på handpenningen kan variera om en eller flera underleverantörer har hårdare krav än normalt gällande förhandsbetalning. Om så är fallet får du besked om detta vid bokningen av din resa. Slutfaktura skickas till dig 12 veckor före avresa.

Vid bokning av resa mindre än 12 veckor före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter det vi skickat ut orderbekräftelse och betalningsinformation. Om slutbetalningen inte har kommit oss tillhanda när fakturan förfaller till betalning bortfaller upphör avtalet att gälla och kunden förlorar den inbetalda handpenningen.

Namn som i passet
Så snart man har tagit emot orderbekräftelsen är det viktigt att man kontrollerar att alla namn som framgår av resplanen överensstämmer med namnen i passet. Det är speciellt viktigt för flygbiljetter och eventuella visum. Kontakta omedelbart din resekonsulent om något inte stämmer. Obs! att det i många fall är omöjligt att ändra namn på flygbiljetten. Australienresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Reseförsäkring och avbeställningsförsäkring
Alla resenärer måste ha en reseförsäkring. Vi samarbetar med Europeiska ERV som är experter på reseförsäkringar och som har en unik hjälpverksamhet över hela världen. Vi rekommenderar att ni tecknar en reseförsäkring som komplement till er hemförsäkring och ev kortförsäkring. Kontakta oss för beställning av rese- och avbeställnings försäkring. Obs! Avbeställningsförsäkring måste köpas samtidigt som resan för att den ska vara giltig och detta gäller oavsett om försäkringen tecknas genom oss eller genom ditt försäkringsbolag.

Pass och visum
Resenären är själv ansvarig för att ha giltigt pass och visum för resan. Passet måste minimum vara giltigt i 6 månader efter utresa från det aktuella landet. Vi informerar om visumkrav förs svenska medborgare på vår hemsida och i reseprogrammet. Om du inte reser med svenskt pass är du själv ansvarig för att kontrollera de aktuella visumreglerna för ditt medborgarskap till de destinationer du ska besöka. Om resan går via USA måste man alltid registrera sig i Visa Waiver-programmet hos US Customs and Border Protection i god tid före avresa. Detta göras på hemsidan: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ Registreringen är giltigt i två år och man kan resa fram och tillbaka så mycket man vill. För närvarande måste man betala en avgift på USD 14 för ett inresetillstånd.

Viktigt! För att ditt ETA visum ska vara giltigt för inresa i Australien krävs att du är vid god hälsa och inte har några anmärkningar i straffregistret. Vänligen kontakta din resesäljare om du har eller har haft tuberkulos, eller om du tidigare varit straffad för lagbrott.

Fr.o.m 1. oktober 2019 måste alla svenska medborgare som ska resa till eller via Nya Zeeland registrera sig elektroniskt i förväg. Visumet kallas NZeTA, och kan ansökas via denna länk: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
Kostnaden för visumet är NZD 12. Förutom ett visum (NZeTA) måste du också betala en turistavgift (IVL) NZD35. Om du bara är i transit behöver du inte betala IVL.

Namnändring
Om det är möjligt att göra en namnändring, eller annan ändring, tas en ändringsavgift på 2000 kr ut per person i tillägg till de avgifter som kommer från våra leverantörer. Var uppmärksam på att vissa leverantörer, speciellt flygbolag, inte alltid tillåter namnändringar.

Avbokning
Följande avgifter gäller vid avbokning:

  • Innan slutfakturan är betald: Handpenningen förloras.
  • Efter att slutfakturan är betald: Ingen återbetalning.
  • Om man är ”no show” dvs. inte kommer på avresedagen, eller inte har nödvändig resedokument: Ingen återbetalning.

Om andra avbokningsvillkor gäller för din resa får du information om detta vid bokningen.
Vi rekommenderar alla resenärer att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker utgifter vid egen sjukdom, akut sjukdom eller dödsfall i den närmaste familjen.

Förbehåll
Det tas förebehåll för prisändringar som beror på förhållanden som vi inte har inflytande över, som till exempel valutakurser, olja- och bränslepriser, skatter och avgifter. Vid en eventuell prisökning till följd av förändringar kommer dessa att faktureras utan varsel senast 20 dagar före avresa. Detta gäller även om slutfakturan är skickad och är betald sedan tidigare. Vid en eventuell efterfakturering räknas differensen ut mellan valutakurs vid ordertillfället och valutakurs vid efterfakturering. Detta gäller endast de delar av resan där vi betalar externa leverantörer i utländsk valuta. Vid prisökningar på mer än 10 % kan kunden häva hela avtalet. Vid reduktion i valuta, oljepriser, skatter och avgifter eller liknande vill detta ge en tillsvarande reduktion av priset.

Flygtider och flygbolag kan ändas som följd av förhållanden vi inte råder över. Väsentliga ändringar som sker efter bokningen ska meddelas den resande skriftligt. Övriga förhållanden som vi inte har kontroll över, som väder, oroligheter, avstängda vägar, skogsbrand, översvämning, strejk etc. kan medföra ändringar i reseprogrammet. Vi kommer då att ändra reseprogrammet på bästa sätt utan att ersättningsansvar uppstår.

Minimiantal betalande deltagare anges på våra hemsidor för var och en av våra gruppresor. Vid färre antal deltagare än minimumantalet kan Grupprundresor/ Australienresor AB avlysa resan, justera priset eller erbjuda resan utan skandinavisk talande reseledare. De resande skall om detta blir aktuellt bli informerade senast 40 dagar före avresa. Ökar priset med mer än 10 %, kan deltagarna avboka sin resa och få tillbaka det inbetalade beloppet.

Brister som framkommer under resan
Resenärer har skyldighet, att utan fördröjning informera om varje brist som konstateras under genomförandet av paketresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brist under resan ska detta påpekas till leverantören på plats (ex hotell, utflyktsföretag osv) så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen för Grupprundresor och man ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad. Detta så att Grupprundresor kan ta upp ärendet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något åt de fel och brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas på resmålet, kan du sända oss en skriftlig reklamation till följande adress. Grupprundresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! vi har skriftlig behandling av reklamationer.

Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen på, kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Krav på deltagaren
Resans deltagare är skyldiga att följa de ordningsbestämmelser och anvisningar som lämnas av arrangören, reseledaren, transportören och andra som har ansvar i samband med gruppresans genomförande. Deltagaren måste själva kunna bära sitt bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningstillfället.
Var uppmärksam på att våra lokala guider talar engelska och vi rekommenderar att man har en grundläggande kunskaper i engelska för att få största möjliga utbyte av resan. Vid eventuella allergier eller matintolerans måste man informera oss om detta vid bokningstillfället. Vi kommer att tillsammas med våra leverantörer göra vårt bästa för att maten blir tillpassad, men var uppmärksam på att det inte alltid kan tillmötesgås.

Språk
Om inget annat anges, är samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationen på engelska.

Vaccinationer
För information om vaccinationer kontakta din läkarare eller gå in på www.1177.se (Vårdguiden) för aktuell information. Vi rekommenderar att ni kontrollerar detta i god tid då några vaccinationer måste tas ett visst antal veckor före avresa för att vara effektiv.

Paketreselagen
Australienresor särskilda resevillkor är baserade på paketreselagen. Grupprundresor/Australienresor AB uppträder som förmedlare mellan kunden, flygbolaget, hotell och turarrangörer. Grupprundresor/Australienresor AB kan därför inte hållas ansvarig för förseningar/inställda avgångar, utgifter vid olyckor, skador eller vid stöld.

Grupprundresor/Australienresor AB har ställt erforderliga garantier Kammarkollegiet.

HAR DU FRÅGOR OM VÅRA RESOR?

Svårt att välja den rätta resan, eller har du andra praktiska frågor?
Våra duktiga resekonsulenter kan svara på det mesta.

FÅ INFORMATION NÄR VI LANSERAR NYA GRUPPRESOR.

Nyhetsbrevet skickas ut ca var 14 dag, i samarbete med Australienresor, Fijiresor och Private Travel Lab.