Besök även: Australienresor · Fijiresor · Private Travel Lab

Personuppgiftspolicy och GDPR

Dina personuppgifter tillhör dig, och att ta vara på de personuppgifter du delar med oss på rätt sätt är mycket viktigt för Grupprundresor.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina upplysningar är säkra hos oss, och att du förstår hur vi använder dina upplysningar för att kunna erbjuda dig bäst möjliga reseupplevelse. Grupprundresor hanterar alla personupplysningar i enlighet med personuppgiftslagen och EU dataskyddsförordning (GDPR).

Australienresor AB, som Grupprundresor är en del av, är personuppgiftsansvarig och den som hanterar dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagar och regler.

Du kan kontakta oss på info@grupprundresor.se, eller via brev som skickas till Grupprundresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm.

När du beställer en resa genom oss, samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna fullgöra din beställning. Detta är upplysningar som namn, födelsedatum och kön för alla resande i bokningen, samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären. Vid betalning med bankkort/kreditkort samlar vi även in betalningsuppgifter. Kortuppgifterna makuleras när det avtalade beloppet är draget. För att kunna ställa ut visum till Australien, samt vid inresa till vissa länder, behöver vi passinformation för alla resenärer.

När du reser med oss samlar vi även in upplysningar om resan. Detta är, förutom upplysningarna ovan, bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka andra tjänster du väljer att ta del av under resan. Vi samlar även in andra personuppgifter som du själv väljer att uppge. Detta kan vara information om allergier eller hälsotillstånd, eller andra upplysningar om dig eller andra personer som är med på resan eller i bokningen. Först och främst samlar vi in de personuppgifter som krävs så att vi kan besvara dina frågor eller hantera din förfrågan.

Vi skickar ut ett gemensamt nyhetsbrev för Australienresor, Fijiresor och Grupprundresor. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samlar vi in namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Dessa upplysningar lagras så länge du väljer att fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet.

Grupprundresor behandlar dina personuppgifter på lagligt sätt. Personuppgifterna kan behandlas för att fullgöra reseavtalet efter samtycke, eller av den anledning upplysningen är nödvändig för att fullgöra andra rättsliga åttaganden. Det innebär att även om du tar tillbaka ditt samtycke och anledningen som samtycket bygger på upphör, kan vi fortsatt lagra dina personuppgifter för andra ändamål. Vi behandlar först och främst dina uppgifter för att uppfylla vår del av vårt avtal med dig, t ex exempel resevillkoren.

För att kunna leverera resetjänsterna du beställer av oss, använder vi dina personuppgifter till olika ändamål. Upplysningarna används för att reservera biljetter, beställa hotellövernattningar, hyrbil, dagsturer, transfer eller liknande, för att kunna ställa ut resedokument och för betalning av de tjänster du har beställt. Administration av din resa inkluderar även användning av upplysningarna till bokföring, betalningar och revision.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamationer. När du har beställt en resa hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, resedokument och viktig information om resan. Sådan information skickas till den e-post adress du uppger när du bokar. När du kommit hem från din resa, skickar vi en e-post till dig där vi ber dig svara på frågor om resan, detta så att vi i framtiden kan erbjuda ännu bättre tjänster.

Det kan också hända att vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav och bestämmelser, till exempel för säkerhet och bokföring.

Grupprundresor lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och föremålet som uppgifterna samlades in för, i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi lagrar alla personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen lagras personuppgifter och resehistorik i 3 år, om du inte har samtyckt till att vi lagrar dina uppgifter längre. Om du specifikt samtycker till det lagrar vi dina personuppgifter i upp till 10 år.

Om du reklamerar inom två år från din senaste resa, lagrar vi alla upplysningar i 10 år.

Samma personuppgifter kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Det kan hända att oriktiga upplysningar tas bort från ett system, för att de inte längre behövs, fortfarande finns i ett annat system där det lagras efter samtycket eller till ett annat ändamål än där personuppgifter fortsatt behövs.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att kunna leverera tjänster du beställer av oss, använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta krävs att vi lämnar ut personuppgifter till dem, för att de ska kunna erbjuda tjänsterna.

Flygbolag
Grupprundresor använder reguljärflyg för alla våra resor, och flygbolagen behöver vissa upplysningar för att kunna genomföra din resa, t.ex namn, ålder, kön och kontaktupplysningar till huvudresenären. I tillägg måste vi även förmedla resenärernas passinformation till flygbolag vid inresa till länder där detta krävs. Dessa upplysningar överförs via reservationssystemet Amadeus.

Lokala researrangörer
Vi använder av lokala researraangörer på våra resmål, som anlitats som ett mellanled mellan Grupprundresor och de reserelaterade tjänsterna på resmålet. Reserelaterade tjänster kan vara hotell, husbil, hyrbil dags- och flerdagsturer, transfer, biljetter till arrangemang och liknande. Vi delar personuppgifter med dessa för att kunna leverera tjänsten du har beställt.

Andra parter
Om du beställer andra reserelaterade tjänster hos oss, t.ex reseförsäkring, kan de personuppgifter som krävs för att leverera den beställda tjänsten lämnas till den som erbjuder tjänsten.

Utlämning till tredjeland
Grupprundresor arrangerar resor utanför EU/EES, och kommer därför att överföra personuppgifter till samarbetspartners (t ex hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES området. Oavsett vilket land Grupprundresor överför upplysningarna till, är Grupprundresor förpliktad till att se till att säkerheten är god säkerhet för personuppgifterna.

Avtalspartner och IT-leverantörer

Vi använder externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, som t ex leverantörer av IT-tjänster och – system och betalningslösningar.

IT-tjänster och -system
Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i verksamheten. I några av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi strävar för att skydda integriteten och säkerheten av dina personuppgifter i denna hantering. Upplysningarna behandlas i dessa system för att vi ska kunna leverera och administrera din resa, hantera förfrågningar för kundstöd och leverera andra relaterade tjänster.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i våra boknings- och reservationssystem. Dessa system finns för att vi ska kunna leverera tjänsterna du beställt från oss, och för att kunna hantera frågor och ge kundservice i samband med leverans av sådana tjänster. Endast i dessa system finns samtliga personuppgifter vi samlat in.

Vi använder oss av Microsofts Office-produkter och systemtjänster i vårt interna arbete. Detta innebär att dina personuppgifter behandlas av Microsoft.

Betalingslösningar
Grupprundresor använder en extern betalningsleverantör, NETS, för att hantera betalningar med bankkort/kreditkort. De får tillgång till de personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, som t.ex betalningsinformation och i några tillfällen namn.

Behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna följa lagstadgade krav, är tillåtet utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter för andra ändamål, krävs emellertid att du samtycker till sådan behandling.

Grupprundresor ansvarar för att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktinformationen ovan. Om du tar tillbaka ditt samtycke, kommer vi att radera de personuppgifterna och upphöra med den hantering som grundats på samtycket. Personuppgifter kan behandlas utan samtycke, om upplysningarna är nödvändiga, eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du tar tillbaka ditt samtycke och anledningen som samtycket bygger på upphör, kan vi fortsatt lagra personupplysningarna för andra ändamål.

Du har rätt till, genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan med post, att kostnadsfritt få ett utdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, föremålet för behandlingen av dem och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till annan databehandlare.

Om du inte vill att Grupprundresor behandlar dina personuppgifter för t.ex direkt marknadsföring, har du rätt till att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig från våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit återkallelsen från dig, slutar vi att behandla dina personuppgifter för det ändamål du tidigare samtyckt till.

Du kan klaga till Integritesskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Grupprundresor behandlar personuppgifterna i strid med gällande dataskyddsförordning.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Grupprundresor har därför vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Våra hemsidor är fria från cookies. Vi tar din integritet på allvar och sparar inte cookies från ditt besök.

.