08-551 084 80 info@grupprundresor.se

Våra reseledare

Hans Magnus Lie

Reiseleder Hans Magnus Lie

Hans Magnus Lie har 40 års erfarenhet från norska flygvapnet. Han har arbetat som jaktpilot och även med operativ ledning. Han har tjänstgjort vid alla norska flygflottiljer där jaktflyg är stationerade.

Han har över 5000 timmar i jaktflyg och har bl.a. flugit F 86 Sabre, F 5 Fridomsfighter, F 104 Starfighter och F 16. Han har varit chef vid luftoperationscentret i Nord Norge i flera år, och pensionerade sig 2003 med graden överste.

Lie har under flera år varit stationerad i Kanada och USA. Detta har gett Lie och familjen möjlighet att resa mycket på den nordamerikanska kontinenten. Han har även erfarenhet från resor inom Europa, Beijing, Kroatien och Australien. Han har god kulturförståelse från platser där han bott och vistats.

Lie har flera styrelseuppdrag där fokus är på service till den äldre generationen. Han arbetar även som koordinator för flygvapnets flyguppvisningar.

Hans är född 1944, och hans intressen omfattar familjen, barn, barnbarn, lite musik (gladjazz), skidor, motorcykel, årlig deltagande i Nijmegenmarschen och naturupplevelser. Han är gift och bor i Rygge.

VILL DU FÖLJA MED VÅRA RESELEDARE PÅ EN RESA?

Se vår utbud av gruppresor över hela världen.

FÅ INFORMATION NÄR VI LANSERAR NYA GRUPPRESOR

Nyhetsbrevet skickas ut ca var 14 dag, i samarbete med Australienresor och Fijiresor.